Regulamin serwisu sport-buty.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bloga sport-buty.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi przepisami przed przystąpieniem do korzystania z naszego bloga.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Korzystając z bloga, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

1.3. Wszystkie treści zamieszczone na blogu są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody administratora.

2. Treści Bloga

2.1. Treści publikowane na blogu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i dotyczą tematyki sportowej oraz butów sportowych.

2.2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści publikowane na blogu były rzetelne i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości.

2.3. Wszelkie opinie wyrażane przez autorów lub użytkowników bloga są ich indywidualnymi poglądami i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko administratora.

3. Komentarze Użytkowników

3.1. Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze pod artykułami na blogu.

3.2. Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych, groźnych, wulgaryzmów ani naruszać praw autorskich innych osób.

3.3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub edytowania komentarzy naruszających regulamin.

4. Odpowiedzialność

4.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z bloga sport-buty.pl.

4.2. Użytkownik korzysta z bloga na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.

5. Ochrona Danych Osobowych

5.1. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie sport-buty.pl.

6. Zmiany w Regulaminie

6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

6.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez publikację nowej wersji regulaminu na stronie bloga.

7. Kontakt

7.1. W sprawach związanych z regulaminem oraz korzystaniem z bloga prosimy o kontakt z nami pod adresem brndesign1221@gmail.com.

Niniejszy Regulamin Bloga został ostatnio zaktualizowany w dniu 11.08.2023.